Sugarcane

This Blog Is Available In English Marathi Kannada Telugu Hindi ऊस अपेक्षा अपेक्षित काढणी 400-600  क्विंटल प्रति एकर अपेक्षित कालावधी लागवडीनंतर 330-360 दिवसांनी अपेक्षित खर्च (रुपये) 60,000 अपेक्षित उत्पन्न (रुपये) …

Potato

This Blog Is Available In English Marathi Kannada Telugu Hindi बटाटा अपेक्षा अपेक्षित काढणी 100-180 क्विंटल प्रति एकर अपेक्षित कालावधी लागवडीनंतर 100-110 दिवसांनी अपेक्षित खर्च (रुपये) 45,000 अपेक्षित उत्पन्न (रुपये) …

Soybean

This Blog Is Available In English Marathi Kannada Telugu Hindi सोयाबीन अपेक्षा अपेक्षित काढणी 10 क्विंटल प्रति एकर अपेक्षित कालावधी लागवडीनंतर 90- 110 दिवसांनी अपेक्षित खर्च (रुपये) 25,298 अपेक्षित उत्पन्न …

Tur

तुर अपेक्षा अपेक्षित काढणी 7.2-8 क्विंटल प्रति एकर अपेक्षित कालावधी लागवडीनंतर 180-190 दिवस अपेक्षित खर्च (रुपये) 19,092 अपेक्षित उत्पन्न (रुपये) 37,500 अनुकूल हवामान हवामान शाखीय वाढीच्या काळात दमट आणि उबदार …